Ontvangen

Ontvangen en het vrouwelijk principe

Ontvangen is het vrouwelijk principe. We hebben allemaal mannelijke en vrouwelijke energie, dus dit speelt ook bij mannen, maar als ziel in een vrouwelijk lichaam leef je deze kwaliteiten meer uit dan een man.

De rol van de vrouw is het overvloedige Leven ontvangen en hier vorm aan geven in de materie.
Als de vrouw en de vrouwelijke energie zich hier volledig voor open kan stellen, kan zij de goddelijke levensstroom manifesteren en scheppen op aarde, middels haar lichaam.

Denk maar aan de verwekking van een kind. De eicel wacht op een overvloedige hoeveelheid  zaadcellen, dwz levensenergie. Tijdens de bevruchting ontvangt de vrouw ook de nieuwe kinderziel in haar lichaam, die daar steeds meer een fysieke vorm aan gaat nemen. Dit is de natuurlijke beweging van een verlangen, een droom, een inspiratie (afkomstig uit de goddelijke bron) die gemanifesteerd wordt in de fysieke realiteit. De beweging van de vrouw, is in eerste instantie helemaal naar binnen gericht, en pas na voldoende rijping naar buiten. En op dat moment komen hoofd (het idee, de inspiratie), hart (gevoel) en handen (manifestatie) samen.

Het creatieproces begint met ontvankelijkheid. Als het zaad niet ontvangen wordt, kan er ook niets uitgroeien. Daarna volgt innerlijke groei en als laatste openbaart het zich in fysieke vorm.
Daar hoeven wij als mens niet tegen te duwen of aan te trekken, of het te controleren want dat werkt niet. Hoe graag we dat soms ook zouden willen. Maar het vraagt aan jou, dat jij je daar voor open stelt voor de levensenergie die door jouw aanwezigheid gecreëerd wil worden, geopenbaard wil worden, geleefd wil worden.    

Dus het geheim van ontvangen is dat je OPEN staat om te ontvangen. Dat je ontvankelijk bent.
Dat je toe kunt laten wat jouw kant op wil komen, wat je ziel verlangt te manifesteren.
Het geheim is dat je ontvankelijk BENT. Dat je op ieder moment kunt ontvangen wat er is. Niet hoe je zou willen dat het is, maar hoe het nu op dit moment is. Waar we vaak moeite mee hebben is niet de realiteit van het moment, maar onze weerstand ertegen. Dus niet de pijn zelf, maar onze weerstand tegen de pijn.
Ontvangen is dus niet een staat van DOEN, maar een staat van ZIJN.
Vaak zeggen, denken en vinden we wel dat we open staan, maar is het onbewust niet zo.
De bedoeling van deze tijd is dat we bewust en onbewust op 1 lijn brengen.
Zolang jij nog dingen vast houdt of niet alles er laat zijn, sta je ook niet open om iets nieuws te ontvangen. Dan is er nog opruimwerk nodig. Zo is het in natuur ook geregeld.

De winter is de tijd van opruimen. Afsterven, stilte, leegte, ruimte maken. Voor de nieuwe levensenergie en het vuur van de lente. Soms moet je bereid zijn om je oude wijze van leven op te geven om echt te kunnen vernieuwen. Op die manier verhoog je je trilling en ben je ook in staat om dingen met een hogere trilling, zoals overvloed, aan te trekken.

Die cyclus geldt dus niet alleen voor de natuur, maar ook voor jou en mij. You cannot receive, without letting go. Die beweging zien we ook in het medicijnwiel. Hoewel er nooit echt een einde is, begint na de winter in het Oosten het leven weer van voor af aan. De zon komt op, de start van een nieuwe dag, een nieuwe levenscyclus, daar is het incarnatie moment van de ziel, na de bevruchting.   

Het nieuwe, het Oosten van het medicijnwiel, is verbonden met Vuur. Passie, daadkracht, jouw talent, inspiratie, het mannelijk principe. Voordat je dit kunt manifesteren, in het Westen van het wiel op het element Aarde, kom je eerst langs het Zuiden met het element Water.
Water heeft een zuiverende kracht. Emoties zijn als water.
Water dat stilstaat vervuilt. Emoties die niet mogen stromen vervuilen je lichaam en geest.
De kwaliteit van de vrouw is voelen en je emoties laten stromen. Laten zijn wat er is zonder oordeel. Open je om alles van jezelf onvoorwaardelijk lief te hebben. Ook als je er niet blij mee bent. Juist op de dagen en momenten dat het je niet lukt om in de fijne energie te zijn. Juist dan heb je jouw zelfliefde en support nodig om uit de strijd met jezelf te stappen en oordelen en verwachtingen los te laten. Vuur kan ook heel destructief zijn, dus het is nodig om je gevoelens te zuiveren via het water en je via je stromende emoties te verbinden met je gevoel, je hart voordat je jouw vuur manifesteert op de aarde. Voel je hoe belangrijk deze vrouwelijke kwaliteiten zijn?

In onze maatschappij is fijngevoeligheid, de kwaliteit van de vrouw, iets geworden dat niet gewenst meer is. Maar in oude tijden was het een gave. De gevoelige mens die dicht in contact stond met zijn intuïtie en lichaam kon de stam vertellen wat juist was en wat onveilig of onwaar was. Om goed te kunnen aanvoelen en een open kanaal te zijn voor de goddelijke levensstroom, is zuiverheid nodig. Zuiverheid van lichaam, van je geest en van je emoties.  

Je eigen emoties en ervaring kunnen enorm het beoordelingsvermogen en het kanaal dat je bent beïnvloeden waardoor je niet meer zuiver bent, gaat manipuleren en controleren en niet meer open staat om het leven in oorspronkelijke vorm in al haar aspecten te ontvangen. “Dit wil ik wel, maar dat wil ik niet”. Daarmee sluit je je af van de levensstroom en de overvloed die het leven te bieden heeft. Ook als in de generaties voor jou, met name in de vrouwenlijn, dit kanaal geblokkeerd is, dat wil zeggen dat niet alles ontvangen kon worden, dan kan dat jouw mogelijkheid om te ontvangen tot op de dag van vandaag nog steeds in de weg zitten. En dan manifesteren jouw verlangen en overvloed zich niet in de fysieke werkelijkheid.

Korte meditatie
In je fysieke lichaam is jouw baarmoeder, jouw ontvangstruimte. Die bevindt zich ter hoogte van je 2e chakra. Het 2e chakra heeft te maken met levensenergie, seksuele energie, creatieve energie. Voel eens bij jezelf nu, word je er eens van bewust hoe het daar is. In jouw baarmoeder. Maak eens contact met jouw buik. Voelt het vol of is er openheid. Is het fijn om daar contact mee te hebben, of niet. Heb je de neiging om veel te eten zodat je die ruimte minder voelt. Is er beweging, tinteling, kriebels, of andere sensaties. Stroomt het. Ga eens na voor jezelf hoe het nu met jouw fysieke ontvangstruimte gesteld is. En maak ook eens contact met de rest van je lichaam, je hart, je aura. Kun je toelaten wat er is? Zonder oordeel? Zonder verwachtingen? Kun je jezelf helemaal toelaten zoals je bent? Zonder oordeel, zonder verwachtingen? Want jij bent het leven. Het leven manifesteert zich in jou, door jou en via jou. Word je er eens van bewust dat jij jezelf welkom kunt heten, helemaal. In jouw lichaam, in jouw hart. Jouw eigen zielsenergie. Als er nog koorden zijn met anderen die je bewust of onbewust tegen houden om helemaal je goddelijke zelf te zijn, mag je die nu ontbinden.
En zeg maar tegen jezelf, hardop of van binnen: I call back all energy that belongs to me and release all energy that does not. Nog een keer en nog een keer. En laat dan eens in je opkomen of er dingen zijn die je niet meer dienen, die je los wil laten. En laat ook eens in je opkomen of je nog moeite hebt met bepaalde delen van jezelf. Om deze onvoorwaardelijk lief te hebben. Embrace every aspect of who you are. En word je dan ook eens bewust van de relatie die je hebt met je lichaam. Want je kunt de overvloed wel aantrekken, maar jouw lichaam is het middel om het op aarde neer te zetten. Tot slot zeg je 3 keer tegen jezelf: Ik sta open om het leven in al haar overvloed te ontvangen en het leven te openbaren door mijn fysieke aanwezigheid op aarde.