Loslaten en sterven

Wat is loslaten?
Loslaten is het oude achter laten, niet langer vast houden.

Het ultieme loslaten is sterven. Fysiek sterven. Je laat je lichaam achter, de aardse reis die je afgelegd hebt stopt. Sterven is een poort waar je doorheen gaat. Een poort van verandering. Van de fysieke dimensie naar de spirituele. Symbolisch sterf je meerdere keren in je leven en word je meerdere keren opnieuw geboren. Als een slang die steeds haar oude huid afwerpt om te groeien. Ook in de natuur wordt zichtbaar dat er eerst iets los gelaten moet worden en moet sterven, voordat er weer nieuw leven tevoorschijn komt. Sterven gaat over het oude afronden en definitief achterlaten. Op zielsniveau komt daar een hoop bij kijken waar ik je hieronder meer over vertel.

Winter
In de natuur zijn sterven en de dood verbonden met het winter seizoen. Bovengronds sterft alles af. In de winter krijgt de natuur de gelegenheid om zichzelf te zuiveren. Als mens heb je hier ook de gelegenheid voor. Om je terug te trekken, je ervaringen van het afgelopen jaar of van je hele leven dat achter je ligt de revue te laten passeren. Om te evalueren. Om wijs te worden. Oude zaken af te ronden. De cirkel van ervaring rond te maken, geen losse eindjes meer. Full Circle. Hoe minder losse eindjes er zijn, hoe meer je thuis komt bij je oorsprong, bij jezelf. In de herfst wordt alles los gewaaid wat je niet meer dient, maar in de winter word je gevraagd om het echt achter je te laten. Datgene wat je belemmert om te groeien en wat je niet mee kunt nemen naar de nieuwe ronde, naar het nieuwe leven.
De winter is ook het seizoen van het tussenbestaan. De tijd die je als ziel doorbrengt tussen aardse levens in. Waarin je je weer op kunt laden, je weer kunt verbinden met je puurste zijn, met je goddelijke kern. Voordat je weer aan een nieuw leven gaat beginnen.

Afronding
Als je aan het eind van je leven bent gekomen en je lichaam gaat loslaten, dus gaat sterven,  is het belangrijk, en ik bedoel echt belangrijk, dat er afronding heeft plaats gevonden. Dit is de energie van de 12 in de numerologie van het medicijnwiel. Alle opgedane ervaringen komen samen in dit nummer. Own all the experiences that life offered to you. Pas als er acceptatie heeft plaats gevonden en als je er vrede mee hebt, als er geen losse eindjes meer zijn, kun je het echt achter je laten. Ik werk ook veel met het persoonlijk medicijnwiel, gebaseerd op de numerologie van je geboortedatum. Dat geeft namelijk onwijs veel inzicht over jouw zielsontwikkeling in dit leven. En als je een 12 hebt in je persoonlijk medicijnwiel, is het voor jou ook de bedoeling dat je je in jouw leven met afronding bezig houdt. Ik heb zelf bijvoorbeeld een 12 in het midden van het medicijnwiel, dus voor mij is het nodig om zaken uit het verleden af te ronden. Dat is mijn basis energie. Ben je in december geboren, dan heb je er moeite mee om dingen af te ronden.

Het is belangrijk om je leven goed af te ronden voor je naar de volgende incarnatie gaat. Want overgebleven losse eindjes komen vroeg of laat weer bij je terug. Onafgeronde ervaringen gaan klachten en blokkades geven in jouw nieuwe incarnatie. Als jij in een vorig leven plotseling verongelukt bent en je niet dood wilde omdat je je echtgenoot niet in de steek wilde laten die het wel overleefd heeft, kan het zijn dat je in je leven nu steeds voor de ander kiest in plaats van voor jezelf. Dat moet dan eerst weer opgelost worden voordat jij jouw potentie kunt leven.
Maar het geeft ook klachten bij degenen die je achterlaat als je dood gaat: je kinderen en kleinkinderen bijvoorbeeld. Alles wat jij niet oplost komt automatisch op het bordje van de volgende generaties terecht, ook nadat je dood bent. Die energetische band houdt niet op als je sterft. Stel je hebt kinderen gekregen om je moeder een plezier te doen en het was vooral een poging om haar liefde voor je te winnen. Terwijl je het eigenlijk niet aan kon zo’n gezin. En je dochter heeft dat aangevoeld en is jou gaan ontzorgen, heeft geen kind kunnen zijn en is zichzelf daarbij kwijt geraakt, dan is het niet gek dat jouw kleindochter ook niet meer voelt wie ze zelf is en hoe ze goede keuzes voor zichzelf moet maken. Dus het is belangrijk om je leven goed af te ronden. Om je bewust te zijn van dit soort zaken zodat je ze kunt doorleven, er vrede mee kunt sluiten en dat je vervolgens, als het zover is, goed kunt sterven.

Wat versta ik onder goed sterven:

-Al tijdens je leven je ervan bewust zijn dat je ook weer dood gaat. De dood niet ontkennen, maar verwelkomen en accepteren als deel van het leven.

-Afronden. Geen unfinished business achter laten.

  • gemiste kansen
  • onverwerkte trauma’s, ervaringen
  • spijt
  • weggestopte schuld, schaamte, boosheid, frustratie, verbittering, zorgen, verdriet, enz.
  • onuitgesproken woorden
  • dromen niet gerealiseerd

-Volledig beseffen dat je dood bent, dat je geen lichaam meer hebt

-Make peace with it. Accepteren dat je dood bent, vrede mee hebben

-Begrip over opgedane ervaringen/lessen die je wilde leren, meemaken vanwege je zielsontwikkeling

-Je dierbaren/nabestaanden op aarde loslaten

Goed sterven, bewust sterven, is iets waar je je gedurende je leven al mee bezig zou moeten zijn.
Er zijn verschillende culturen die zich hier ook bewust mee bezig houden. Die ook diverse rituelen hebben om de spirit van de overledene te begeleiden en te ondersteunen tijdens de overgang.
Maar ook voor ons in deze tijd is dit iets om ons bewust van te zijn.

Natuurlijk is niet iedereen goed dood gegaan en zijn er ook nu genoeg mensen die moeite hebben met afronden en loslaten. De afgelopen eeuwen zijn er massa’s mensen gestorven met massa’s onverwerkte ervaringen en losse eindjes. Het goeie nieuws is dat dat allemaal geheeld kan worden en dat we daar met zijn allen nu ook druk mee bezig zijn om de balans te herstellen. Dat is ook het werk wat ik doe in de sessies die ik geef.

Bewust sterven
Goed sterven is ook beseffen dat je dood bent

Dus bewust sterven. Je kunt namelijk Bewust sterven en Onbewust sterven

Bewust is dat je beseft dat je leven afgelopen is en dat je dood bent.
Bij onbewust heb je dat besef niet of gedeeltelijk. In de praktijk is het vaak een combinatie. Deels besef je dat je dood bent en dat je leven is opgehouden, deels niet. Dat deel wat het niet beseft en/of geen vrede heeft met de dood, is het deel wat niet naar het licht is en wat klachten gaat geven.

Onbewust sterven is vaak het geval:

  • Als de dood heel plotseling komt, bijv in een ongeluk of onverwachte medische situatie, dan besef je vaak op dat moment niet wat er precies gebeurt of wat er gebeurd is. Een voorbeeld is de soldaat op het slagveld die al strijdend sterft maar dit niet in de gaten heeft. En ook in zijn/haar nieuwe leven nog steeds op allerlei manieren aan het strijden is.

Maar ook als je met je bewustzijn je lichaam al grotendeels verlaten hebt, om diverse redenen, krijg je niet helemaal mee wat zich in je lichaam nog aan het afspelen is.
En heb je ook niet volledig in de gaten dat je dood bent. Het lichaam is altijd gericht op overleven, en ook als jij met je bewustzijn er al uit bent, is je lichaam het op dat moment nog aan het ondergaan. En schiet het ook vaak in een bepaalde verkramping om te proberen nog vast te houden aan het leven. Er ontstaan bijv. kromme koppelingen. Stel dat je een hoofdwond hebt waaraan je overlijdt, kun je de overtuiging creëren: zolang mijn hoofd nog pijn doet, leef ik nog. Met als gevolg dat je in een nieuw incarnatie continu migraine hebt.

Het is dan ook van belang om het contact met het lichaam alsnog te herstellen, zodat je volledig beseft wat er heeft plaats gevonden en dus ook dat je dood bent.

  • Een andere reden van onbewust sterven is als je je deels verzet tegen de dood, vanwege unfinished business.

Het komt voor dat zielen die onbewust sterven, ook onbewust incarneren in een nieuw, soortgelijk leven. Je wordt dan aangetrokken door soortgelijke energie tijdens de conceptie. Nog een reden om je hier tijdens je leven al bewust van te zijn en je met afronding bezig te houden.

Obsessoren

Iemand die niet goed is gestorven, die heeft in zijn of haar ogen nog iets te doen hier op aarde.
Op aarde werkt alles via de materie, een fysieke werkelijkheid, dus die zielsenergie heeft een lichaam nodig om dat alsnog uit te kunnen voeren. Dus die gaat liften, plakken, aankleven in het energieveld van: iemand met een lichaam. Dat klinkt misschien heel creepy, maar zo bedoel ik het niet. Het kan een moeder zijn die haar dochter nog probeert te beschermen voor de fouten die zij zelf gemaakt heeft, een opa die zichzelf niet kan vergeven voor zijn wangedrag en zichzelf zo waardeloos vindt dat hij het licht niet weet te vinden en daarom aan iemand anders gaat hangen die zich ook waardeloos voelt, een vader die het  misbruiken van zijn eigen kind geheim probeert te houden en dat kind blijft aansporen om niets te zeggen, een overleden kindje dat gefrustreerd is dat het niet de kans heeft gekregen om te leven en het via broertje of zusje alsnog mee wil maken, enz. In vaktermen noemen we dit obsessoren en ik kom ze vooral veel tegen in de familiestamboom en bij partners.

Iedereen draagt in meer of mindere mate obsessoren met zich mee die je leven ongemerkt beïnvloeden. Dit hoeft geen probleem te zijn, tenzij jij bepaalde klachten ondervindt en het je niet lukt om je daar zelf van te bevrijden. En dat kan van alles zijn. Bijvoorbeeld moeite hebben om eigen keuzes te maken, om je creatieve flow te vinden, voor jezelf op te komen, te voelen wie jij zelf bent, je uit te spreken, er niet bij horen, enz.

Een obsessor kan zich alleen aan jouw energieveld hechten als jij hetzelfde thema meedraagt als de obsessor. Je trekt elkaar aan als een magneet. Haakje oogje zeggen we ook wel. De reden dat jij dat oogje hebt waar de obsessor op in kan haken, heeft te maken met jouw eigen zielsontwikkeling en jouw eigen onafgeronde ervaringen uit vorige levens en je huidige leven. Hoe minder losse eindjes jij hebt, hoe meer jij bij jezelf bent. En hoe meer jij met jouw zielsenergie je lichaam bewoont, hoe minder gevoelig je bent voor obsessoren.

Naast een obsessor van buitenaf, kun je ook te maken krijgen met een obsessor van binnenuit. Dat is een vorige persoonlijkheid die je in een vorig leven geweest bent. Een persoonlijkheid die nog verwikkeld is in onverwerkte, onafgeronde traumatische ervaringen die nog heling nodig hebben.
In vaktermen heet dit een pseudo-obsessor. Die maakt dus deel uit van jouw eigen zielsenergie.
Vaak beseft het een deelpersoonlijkheid waar je jezelf van vervreemd hebt maar die wel onderdeel uitmaakt van wie jij bent.
Hoe ik daarmee werk: een obsessor maak je los uit jouw zielsenergie, een pseudo-obsessor integreer je in jouw zielsenergie. 

Bevrijding

Als je je leven en je ervaringen goed af kunt ronden, kun je ook goed loslaten. En loslaten wordt dan veel meer dan de definitie: niet langer vasthouden. Dan is loslaten een bevrijding. En dan wordt sterven ook veel meer een lichte en vreugdevolle ervaring, ondanks het verdriet dat ook een plekje heeft.