Je Persoonlijk Medicijnwiel

Een heilige cirkel. Een symbool dat de spirituele kennis en wijsheid van het universum representeert.
Een weergave van de natuurlijke stroming van levensenergie. Een beweging naar heling.

MEDICIJNWIEL
Vier levensgebieden
In de natuur bestaat alles uit vier:
4 Windrichtingen (Oost, Zuid, West, Noord)
4 Seizoenen (Lente, Zomer, Herfst, Winter)
4 Manieren van Zijn (Spiritueel, Emotioneel, Fysiek, Mentaal)
4 Levensfases (Baby, Kind, Volwassene, Oudere)
en meer.

Er is een natuurlijk evenwicht tussen deze vier levensgebieden.
Ze wisselen elkaar af in een steeds terugkerende cyclus, duidelijk zichtbaar in onze seizoenen:
Groei, Bloei, Rijpen en Afsterven.

De oneindige cirkel van leven, dood en (weder)geboorte
Het medicijnwiel is rond. Deze cirkel staat symbool voor de kringloop van het leven die oneindig doorgaat. De cirkel van leven, dood en (weder)geboorte. Je wordt geboren, je groeit op, je wordt volwassen en je sterft. En vervolgens word je opnieuw geboren en begint er een nieuwe ronde.
Elke einde is een nieuw begin. Zo stroomt levensenergie continu van het ene punt naar het andere, de hele cirkel door. Altijd in beweging en in verandering.

Zo stroomt ook jouw levensenergie van nature. Alle fases en aspecten van het leven, alle seizoenen in het jaar, horen erbij. Hoe donker en moeilijk ze misschien ook zijn.
Wanneer alles er mag zijn, dan stroomt het. Dit is je natuurlijke staat van zijn waarin de levensenergie en dus ook de liefde voor alle delen van jezelf en voor alle aspecten van het leven, zowel de lichte als de donkere, volop de ruimte krijgen.

Is er onbalans of een blokkade, dan stagneert de doorstroming en kan er geen vernieuwing plaats vinden. Je blijft dan steken en steeds tegen hetzelfde probleem aanlopen.
Hoe graag je het ook wil of probeert, het lukt je niet om verandering aan te brengen.

Heelheid
Een onbalans of blokkade wijst altijd op iets wat er niet mag zijn. Maar het leven en je ziel maken geen onderscheid. Die kennen alleen maar ‘ervaringen’. Elke ervaring is er een, zowel prettig als onprettig, en beide zijn even waardevol. Alle ervaringen horen erbij en je kunt niets uitsluiten, ook niet als je het probeert. De ziel kent alleen heelheid (licht en donker) en zal daar altijd naar terug willen.

Het medicijnwiel bestaat uit een linker- en een rechterhelft. Samen vormen deze helften de cirkel. Het wiel symboliseert daarmee de heelheid van het leven en de heelheid in jezelf. En de volledige acceptatie van jezelf en van wat het leven te bieden heeft.